Komisje PSS ZUT

Senacka komisja ds. dydaktyki
inż. Zbigniew CyganWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Senacka komisja ds. budżetu
Mariusz GliźniewiczWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
Komisja ds. jakości kształcenia
Sonia KowalskaWydział Nauk o Żywności i Rybactwa 
Komisja ds. dzierżaw
inż. Zbigniew CyganWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Rada biblioteczna
Grzegorz GoryniakWydział Elektryczny
Samorządowa Uczelniana Komisja Wyborcza Studentów
Jakub GolonWydział Budownictwa i Architektury
Aleksandra GawłowiczWydział Ekonomiczny
Klaudia GrankinWydział Ekonomiczny
Odwoławcza Komisja Stypendialna
Karolina OpalaWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Piotr AndrusieczkoWydział Elektryczny
Michał OsipowiczWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Jakub GolonWydział Budownictwa i Architektury
Komisja mieszkaniowa
Sonia Kowalska                                                                   Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 
inż. Eryk SzawaryńskiWydział Budownictwa i Architektury
Komisja dyscyplinarna ds. studentów
Karol RogalskiWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Michał OsipowiczWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Aleksandra GawłowiczWydział Ekonomiczny
Grzegorz GoryniakWydział Ekonomiczny
Mateusz GliźniewiczWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
Emilia DrozłowskaWydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Alicja HawryszkówWydział Budownictwa i Architektury
Agnieszka Firląg- BetaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów
Karolina OpałaWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Jerzy PalczewskiWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Klaudia GrankinWydział Ekonomiczny
Piotr Andrusieczko                                                               Wydział Ekonomiczny
Katarzyna KuźmińskaWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Piotr GrzelakWydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Jakub GolonWydział Budownictwa i Architektury
Anna BorowskaWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
Karol Rogalski                                                                      Wydział Technologii i Inżynierii Chemicz
Mateusz Gliźniewicz                                                             Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierz