Zespoły Robocze

Wiele spraw za które odpowiada parlament udało się podzielić na zadania, dla których utworzono odpowiadające im zespoły robocze. Osoby wchodzące w skład tych zespołów nadzorują pracę nad danym wydarzeniem i to one są z niego rozliczane.

 

Skład zespołów roboczych PSS ZUT

  • Otrzęsiny: 
  • Bale Wydziałowe: 
  • Juwenalia:
  • Turniej Wydziałów: 
  • Sponsoring: 
  • Sesja Studenckich Kół Naukowych: 
  • Obóz Adaptacyjny: