Protokoły

Protokoły z posiedzeń Parlamentu Samorządu Studentów ZUT, są dostępne do wglądu w biurze archiwalnym PSS ZUT, mieszczącym się w Domu Studenckim Nr. 5 al. Piastów 24.

Kontakt z Sekretarzem PSS ZUT – Sonia Kowalska tel. 534-056-349