Rok akademicki 2014/2015

Stowarzyszenie Inspiracje Młodych w porozumieniu z uczelniami zajmuje się obsługą ubezpieczenia NNW oraz OC studentów oraz doktorantów trzech szczecińskich uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Pomorskiego. 

 

Ubezpieczenie NNW i OC Studentów obowiązuje od 1 października 2014 lub od dnia zaksięgowania wpłaty składki do dnia 30 września 2015.

Składka roczna: 50 zł

SUMA UBEZPIECZENIA:

NNW 34 000 ZŁ
OC 5 000 ZŁ

Zakres ochrony ubezpieczeniowej NNW


Ubezpieczający: InterRisk Vienna Insurance Group

Informacje o likwidacji szkody lub roszczenia:

- Online https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

- Telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu (22) 212 20 12

- Pisemnie odpowiedni druk ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA  wraz z wymaganymi dokumentami wyślij pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert Call Center, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

lub na adres: interrisk.szkody@vigekspert.pl